«

Şanlıurfa Kent Konseyi eğitim grubu 2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte eğitimde kaliteyi artırmanın yollarını ve var olan sorunları sıraladı.

    Şanlıurfa’da Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı başladı. Bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar dileriz. Eğitim kalitemizin daha da artması için Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubumuzun raporunu aşağıda paylaşıyoruz. 
       * Zorunlu eğitim, ana dil eğitimi, müfredat, ders saati sayısı, öğretmen yetiştirme ve atama, yönetici seçimi, görevde yükselme, yardımcı personel ihtiyacı, adalet, liyakat, sınav sistemi, ders araç gereçleri, başarı kriterleri vb. konular merkezi sorunlar olup çözüm mercii de merkezdeki karar alıcılardır. Bundan dolayı Kent Konseyinin görev sahasında değildir. Konsey bunların takibi, yerel dinamikleri bilgilendirmesi ve harekete geçirmesi görevini yapar.
    * Kurum bazında başarı en başta o kurumun, bir ildeki başarısı da en başta o ilin başındaki yöneticilerle yakından ilişkilidir. İlimizdeki okulların yanı sıra il ve ilçe yöneticileri sık sık değişmektedir. Her yeni gelen yönetici çalışacağı ekibi yeniden seçmeye çalıştığında kurumsal hafıza kaybolmaktadır. Yine bu sebeple her gelen her şeye yeniden ve baştan başlamakta, yaptıklarının ilk defa yapıldığını ortaya koymaya çalışmakta, bütün bunlar da ilin enerjisini ve potansiyelini köreltmektedir. Yönetici değişiminde adalet ve liyakat temel esas olmalıdır. Çok özel durumlar dışında yöneticiler sık değişmemelidir.
    * İlimizde hem öğretmen açığı hem de sirkülasyonu çok fazladır. Var olan açık ücretli öğretmenlik sistemi ile giderilmeye çalışılmaktaysa da aynı yıl ve hatta aynı dönem içinde bazı sınıflara/derslere farklı öğretmenler girmekte, bu da eğitim öğretim kalitesini olumsuz etkilemektedir.  Öğretmen açığının bir an önce kapatılması için siyasi alanda daha yoğun faaliyetlerde bulunulmalıdır.     
* Öğretmen açığını kapatmanın en önemli yollarından biri sirkülâsyonu azaltmaktır. Bu konuda belediyelerimizin öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini arttırmak amacıyla yapacağı sosyal, kültürel, sportif programlar hareketliliği azaltmada etkili olacaktır. Yine bu amaçla Büyükşehir Belediyemiz şehir içi ulaşım ücretlerinde ve diğer belediyecilik hizmetlerinde öğretmenlere daha pozitif uygulamalar yapabilir. 
    * Öğrenci başarısında belki de en önemli faktör velilerin olumlu-olumsuz katkısıdır. İlimizde eğitim öğretimin önemi, özellikle bazı bölgelerdeki veliler tarafından yeterince kabul edilmemektedir. Bu yüzden veli bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Başta kadınlar olmak üzere okuma yazma dışında veli bilgilendirme çalışmaları bir program dahilinde yapılabilir.   
  
    * Tarım işçiliği göçü ilimizin kanayan bir yarası olup, her yıl on binlerce öğrenci bu yüzden eğitim öğretimden ya tamamen veya uzun süreli mahrum kalmaktadır. Çok zor olmakla beraber bunun önlenmesi veya en aza indirilmesinin yolları aranmalıdır.
    * Her yıl toplamda yüz bin civarında öğrencinin taşımalı eğitimi hem devlete büyük bir külfet hem eğitim öğretimi çok olumsuz etkileyen bir unsurdur. İhtiyaç duyulan yerleşim yerlerine okul, gerekirse tek derslik yaparak, ortaöğretim içinse il ve ilçe merkezlerinde daha çok pansiyon yaparak taşımalı eğitim kaldırılmasa bile en aza indirilmelidir. Belediyelerimiz pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyebilir.
 
   * Tüm belediyelerimiz okulları ayda bir defa da olsa genel temizliğe tabi tutabilir. Bu anlamda okullarda sosyal faaliyetlerde de bulunulabilir. İlin en önemli sorunlarından biri temizliktir. Öğrencilerde ve velilerde temizlik alışkanlığının (tuvalet adabı, sabun kullanma, diş fırçalama, çevre temizliği vb) geliştirilmesi için, belediyelerimiz il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği içinde etkili bir temizlik seferberliği başlatmalıdır. Bu çerçevede öğrencilere sabun, diş fırçası, diş macunu vb dağıtılabilir. Çevre temizlik etkinlikleri düzenlenebilir. Atık maddelerin değerlendirilmesi eğitimleri verilebilir. Temizlik bilinci gelişmiş vatandaşlar belediyenin yaptığı şehir temizliğinin kalıcılığını arttıracaktır.
    *  Belediyeler mevzuatlarının izin verdiği ölçülerde okulların ufak tefek fiziki eksikliklerini giderebilirler. (Okul ihata duvarlarının onarımı, çevre temizlikleri, okul bahçelerine çöp kovası, öğrencilerin oturmaları için banklar, sıcaktan korunmaları için basit kamelyalar vb.)
 
   * İlimiz hızla gelişen ve büyüyen, hem doğurganlık oranı, hem dışarıdan göç alması dolayısıyla nüfusu en hızlı artan bir il olup daha çok okul yapılacak alana ihtiyaç duymaktadır. Belediyelerimizin imar değişikliklerinde ve yeni imar alanları açılması sırasında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yaparak yeteri kadar okul alanı açmaları gerekir.  
        * Belediyelerimizin okulların alt yapı sorunlarının çözümüne öncelik vermesi gerekir. Ayrıca okullarımızın bir kısmında internete ulaşım sorunu bulunmaktadır. İletişim çağında ve tüm işlemlerin internet üzerinden yürütüldüğü günümüzde böyle bir sorunun olmaması gerekir. Belediyelerin bu konuda da katkı sunması gerekir.
    * Madde bağımlılığı, başta gençler olmak üzere bütün toplumu tehdit eden ve gittikçe artan büyük bir tehlikedir. Belediye başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde daha geniş çaplı bir çalışmaya öncülük edebilir.
         * Engelli öğrencilerin okula erişimi ve eğitim öğretim hizmeti almaları konusunda pozitif ayrımcılık yapmak anayasa gereğidir. İlimizin mimarisi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumdan bağımsız bireyler halinde yaşamalarını gözetecek şekilde oluşturulmamaktadır. Yollar, kaldırımlar, okullar, oyun alanları, duraklar ve toplu taşım araçları engellilerin kolayca uyum sağlayıp faydalanacağı şekilde düzenlemeli, buralarda her türlü tedbir alınmalıdır. Yasal düzenlemelerin de gerektirdiği şekilde kurumlarda engelli personelin istihdamında gerekli titizlik gösterilmelidir. 
    * Belirli süreçler sonucunda tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin tespiti ve gelişimi, hem şehrimiz hem de ülkemiz adına kıymetli ve değerlidir. Bu hususta çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların desteklenmesi, eksikliklerin giderilmesi önem arz etmektedir.
      
   * Harran Üniversitemiz ile ilgili hazırlanan önerilere ise aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *